Hrvatsko društvo za zaštitu voda

Udruga konzultanata inženjera Bosne i Hercegovine (UKI BiH) u suradnji s institucijama uključenima u upravljanje vodnim resursima u BiH organizira prvi međunarodni Kongres o vodama koji će se održati u Sarajevu 27. i 28. listopada 2016.

Na kongresu će se okupiti stručnjaci, konzultanti i istraživači, predstavnici javnog sektora i vlasti i nevladinih udruga iz Bosne i Hercegovine, susjednih država i EU, u svrhu analiziranja dosad postignutih rezultata i budućih izazova na optimiziranju upravljanja vodnim resursima, naročito s aspekta korištenja.

Kongres će ujedno biti prilika za uspostavu širokog interaktivnog foruma za pokretanje novog razvojnog ciklusa na temelju održivog korištenja voda u BiH.

Svjesni smo situacije u kojoj se nalazi društvo i gospodarstvo BiH, važnosti svih aspekata održivog korištenja voda, zaštite od štetnog djelovanja voda i zaštite voda kao resursa budućnosti, kao i složenih institucionalnih, pravnih i ekonomskih uvjeta u kojima vodni sektor posluje, organiziranjem prvog BiH Kongresa o vodama želimo da se voda u BiH prepozna kao mogući pokretač razvoja u energetskom, poljoprivrednom, industrijskom, turističkom i ostalim sektorima.

Prvu obavijest (na engleskom jeziku) možete preuzeti OVDJE

Važni datumi:

Rok za dostavu prijava za radove: 20. svibnja 2016.

Rok za dostavu sažetaka: 1. srpnja 2016.

Rok za dostavu radova – završna verzija: 30. rujna 2016.

Konačni program kongresa: 14. listopada 2016.

Rok za prijavu za sudjelovanje: 24. listopada 2016.

Dani kongresa: 27.-28. listopada 2016.