Hrvatsko društvo za zaštitu voda

Dostupna su preuzimanja:

  • Predstavljanje Priručnika za tehničke voditelje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
  • Stručni skup – Švicarsko-hrvatski vodnokomunalni program suradnje (22.10.2015.)
  • Okrugli stol “O muljevima s UPOV nešto novo” (22.09.2015.)
  • Brošure i vodiči
  • Studija Poreč

Za sve informacije obratite se na hdzv@voda.hr