Hrvatsko društvo za zaštitu voda

Predstavljanje Priručnika za tehničke voditelje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda


Stručni skup – Švicarsko-hrvatski vodnokomunalni program suradnje (22.10.2015.)


Okrugli stol “O muljevima s UPOV nešto novo” (22.09.2015.)


Brošure i vodiči 


Studija Poreč