Hrvatsko društvo za zaštitu voda

Aktivnost Hrvatskog društva za zaštitu voda je vrlo raznolika: od organizacije seminara, kongresa, prezentacija, stručnih predavanja, izdavačke djelatnosti do informiranja članova o svim značajnim događanjima kod nas i u inozemstvu iz područja vodnog gospodarstva, legislative i novih tehnologija.

PREGLED DOSADAŠNJIH AKTIVNOSTI

2024.

 • 4. međunarodna konferencija “Vode u osjetljivim i zaštićenim područjima” u Puli
 • Posljednja radionica u sklopu BRAVOBRICK istraživačkog projekta “Zbrinjavanje pročišćenih zauljenih otpadnih voda i mulja s UPOV-a u opekarskoj industriji – proizvodnja novog opekarskog proizvoda u okviru kružne ekonomije”
 • 10. međunarodna konferencija Voda za sve, Plitvička jezera
 • 10. konferencija o problematici vodnih gubitaka
 • Druga Europska GREEN konferencija, Vodice

2023.

 • Prezentacija hrvatsko-slovensko-izraelske vodnokomunalne suradnje
 • Češko-hrvatska suradnja na području vodnokomunalnog sektora
 • 9. konferencija o problematici vodnih gubitaka
 • Prva Europska GREEN konferencija, Vodice
 • Aktualna problematika u vodoopskrbi i odvodnji, Brač
 • 8. hrvatska konferencija o vodama, Poreč

2022.

 • Prezentacija Studije Poreč
 • Radionica u sklopu BRAVOBRICK istraživačkog projekta “Zbrinjavanje pročišćenih zauljenih otpadnih voda i mulja s UPOV-a u opekarskoj industriji – proizvodnja novog opekarskog proizvoda u okviru kružne ekonomije”
 • Konferencija o problematici vodnih gubitaka u javnim vodoopskrbnim sustavima – Ivanić Grad
 • 9. međunarodna konferencija Voda za sve – Osijek
 • Aktualna problematika u vodoopskrbi i odvodnji – Vodice

2021.

 • 12. Eastern European Young Water Professionals konferencija u Rigi, online
 • Vode 2021 – Održivo upravljanje vodnim resursima i smart tehnologije, Zagreb, Westin
 • Studijska posjeta Budimpešta-Reykjavik u organizaciji časopisa Komunal

2020.

 • EWA Management Commitee, Zagreb
 • Okrugli stol s međunarodnim sudjelovanjem “Nanos u vodnim sustavima – stanje i trendovi” – HHD, HDON i HDZV, Zagreb

2019.

 • Konferencija “Vode – digitalizacija vodnog gospodarstva”, Zagreb
 • 7. hrvatska konferencija o vodama, Hrvatske vode u zaštiti okoliša i prirode, Opatija
 • Dansko-hrvatski dani vode “Smart Water Croatia”
 • 8. međunarodna konferencija “Voda za sve”, Osijek
 • Prezentacija Češkog vodnogospodarskog sektora, Zagreb

2018.

 • Promocija knjige “Čovjek i okoliš”, Zagreb
 • Znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem “Hidrologija u službi zaštite i korištenja voda te smanjenja poplavnih rizika – suvremeni trendovi i pristupi” u suradnji s Hrvatskim hidrološkim društvom i Hrvatskim društvom za odvodnju i navodnjavanje, Brela
 • Drugi TCC Alumni day, Zagreb
 • 10. Eastern European Young Water Professionals konferencija u organizaciji IWA-e, Zagreb
 • H2O Summit, Rovinj
 • Prezentacija Češkog vodnogospodarskog sektora, Zagreb

2017.

 • TCC Alumni day u suradnji s organizacijom TCC Danubius, Zagreb
 • Seminar “Pročistači otpadnih voda i učinkovito rješavanje gubitaka u vodovodnoj mreži” u suradnji s Veleposlanstvom Države Izrael, Zagreb
 • Znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem “Upravljanje jezerima i akumulacijama u Hrvatskoj – procesi, zaštita i valorizacija” i Okrugli stol o aktualnoj problematici Vranskog jezera kod Biograda na Moru u suradnji s Hrvatskim hidrološkim društvom i Hrvatskim društvom za odvodnju i navodnjavanje, Biograd na Moru
 • Prezentacija Češkog vodnogospodarskog sektora, Zagreb

2016.

 • Promocija hrvatskog izdanja stručne knjige “Eksperimentalne metode u obradi otpadnih voda”, Zagreb
 • Stručni seminar: Dinamička usporedba troškova (DCC) za izračun troškova životnog ciklusa (LCC) i odabir troškovno najisplativijih rješenja u vodoopskrbi i odvodnji, Zagreb
 • 5. konferencija o komunalnoj infrastrukturi, Dubrovnik
 • Predstavljanje Priručnika za tehničke voditelje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, Zagreb

2015.

 • Stručni skup “Švicarsko-hrvatski vodnokomunalni program suradnje”, Zagreb
 • Okrugli stol “O muljevima s UPOV nešto novo”, Zagreb
 • 2. međunarodna konferencija o komunalnoj infrastrukturi, Zagreb
 • 6. hrvatska konferencija o vodama, Hrvatske vode na investicijskom valu, Opatija

2014.

 • Okrugli stol “Obrada i odlaganje muljeva s uređaja za pročišćavanje otpadnih voda”, Zagreb
 • Trening “Laboratorij za analizu otpadnih voda i kontrolu procesa”, Slavonski brod
 • Stručno predavanje “Suvremene tehnologije za tretman i otpadnih voda i neugodnih mirisa” (ASIO), Zagreb
 • Stručno predavanje “Tehnološka rješenja pročišćavanja otpadnih voda primjenom hidromehaničke opreme” (LOVECO), Zagreb
 • Stručno predavanje “Kanalizacijske crpne stanice sa sabirnom komorom i separatorskim sustavom kao alternativa za snižavanje troškova i povećanje pouzdanosti u eksploataciji” (TEHNOKOM), Zagreb
 • Trening/radionica – edukacija i izmjena iskustava djelatnika UPOV-a, Našice
 • Promocija knjige “Uređenje voda” prof.dr.sc. Ivana Šimunića, Zagreb

2013.

 • Radionica “Gospodarenje oborinskim vodama, membranska obrada otpadnih voda, obrada muljeva”, Pazin
 • GIS Seminar: “Primjena GIS-a kao alata za upravljanje kanalizacijskom mrežom i standardizirani protok podataka na različitim administrativnim razinama”, Zagreb
 • III. međunarodna konferencija “Vode u osjetljivim i zaštićenim područjima”, Zagreb

2011.

 • Okrugli stol “Voda za gradove: odgovor na urbani izazov”, Zagreb
 • 5. hrvatska konferencija o vodama – Hrvatske vode pred izazovom klimatskih promjena, Opatija
 • Hrvatsko-njemačka radionica za mlade stručnjake i donositelje odluka “Gospodarenje vodama orijentirano na vodne resurse – problemi i rješenja”, Zagreb

2010.

 • Prezentacija hrvatsko-flamanskog projekta “Optimizacija obrade otpadnih voda pomoću ekoloških kriterija”, Split – Zagreb
 • Okrugli stol “Zbrinjavanje otpadnih muljeva”, Zagreb
 • Okrugli stol “Geotermalne vode Hrvatske”, Zagreb

2009.

 • Obilježavanje i proslava 30. obljetnice rada Hrvatskog društva za zaštitu voda, Zagreb
 • Konferencija “Suvremene metode odvodnje oborinskih voda urbanih sredina na priobalnom području”, Rijeka

2008.

 • Seminar “Korozija i zaštite materijala u sustavima opskrbe pitkom vodom”, Zagreb
 • Stručno-poslovni skup “Odvodnja otpadnih voda u starim priobalnim gradovima Hrvatske”, Dubrovnik

2007.

 • IV Kolokvij “Praktična iskustva iz rada i održavanja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda” – Zagreb
 • Seminar „Uloga zaštite materijala u obradi otpadnih voda“, Zagreb
 • II. međunarodna konferencija “Vode u zaštićenim područjima” – Dubrovnik
 • 4. hrvatska konferencija o vodama s međunarodnim sudjelovanjem – Hrvatske vode i Europska unija – izazovi i mogućnosti, Opatija

1993. – 2003.

 • 3. hrvatska konferencija o vodama – Hrvatske vode u 21. stoljeću, Osijek 2003.
 • 2. hrvatska konferencija o vodama – Hrvatske vode – Od Jadrana do Dunava, Dubrovnik 1999.
 • Rad sekcija: Vodovod i kanalizacija, Upravljanje i rad uređaja za pročišćavanje, regionalna stručno-poslovna predstavljanja
 • Brojna stručna predavanja, prezentacije i prikazi
 • Stručni izleti s razgledavanjem suvremenih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i opreme u Austriju, Njemačku, Italiju, Švicarsku, Francusku, Dansku, Nizozemsku, Švedsku, Mađarsku itd.
 • Tribine o vodnom gospodarstvu u Bjelovaru, Virovitici, Varaždinu, Čakovcu, Požegi, Garešnici, Vinkovcima itd.
 • Stručni skupovi o metodama i iskustvima u pročišćavanju otpadnih voda – Trakošćan, svake godine od 1993. do 1998.
 • I. međunarodna konferencija o zaštiti voda u nacionalnim parkovima i drugim zaštićenim područjima – Primošten 1996.
 • Međunarodni stručni skup «Zakonodavstvo u zaštiti voda» – Zagreb 1996.
 • 1. hrvatska konferencija o vodama – Održivi razvoj i upravljanje vodama, Dubrovnik 1995.
 • Znanstveni skup «Poljoprivreda i gospodarenje vodama» – Bizovačke toplice 1994.
 • II. stručni skup sekcije vodovoda i kanalizacija – Umag 1994.
 • Stručni skup «Turizam i zaštita voda» – Rovinj 1993.
 • I. stručni skup sekcije vodovoda i kanalizacija – Krapinske toplice 1993.