Hrvatsko društvo za zaštitu voda
Tags: , , , ,

Državni zavod za mjeriteljstvo, Hrvatska akreditacijska agencija, Hrvatski zavod za norme i Hrvatsko mjeriteljsko društvo organiziraju seminar i praktičnu radionicu 5. i/ili 6. srpnja 2016. od 9:00 – 16:00h.

Sve informacije o seminaru možete saznati ovdje

Prijaviti se možete ovdje

Ciljevi seminara

Prikazati fizikalna načela mjernih metoda i konstrukcijskih značajki mjerila i mjernih sustava
Dati preporuke za odabir mjerila i mjernog sustava u skladu s tehnološkim zahtjevima.
Uputiti polaznike kako ispravno instalirati takva mjerila i mjerne sustave te ih upoznati s najčešćim pogreškama koje se pritom dešavaju
Upoznati polaznike koje se mjerne nesigurnosti i pogreške mogu postići u realnim uvjetima
Objasniti osnovne metode ovjeravanja / umjeravanja / ispitivanja mjerila i mjernih sustava
Upoznati polaznike s zakonskom i tehničkom regulativom na tom području i s potrebnom tehničkom i zakonskom dokumentacijom
Teme seminara

Pregled temeljnih pojmova iz područja mjerenja količine i protoka
Mjerila i mjerni sustavi za mjerenje količine i protoka
Mjerna nesigurnost i izvori pogrešaka
Zakonska i tehnička regulativa koja se odnosi na mjerenja količine i protoka
Instalacije za mjerenje količine i protoka
Metode ovjeravanja / umjeravanja / ispitivanja ovjeravanja / umjeravanja / ispitivanja
Redoviti pregledi mjerila i sustava u radu
Seminar je namijenjen:

korisnicima mjerila i mjernih sustava za mjerenje protoka tekućina
osobama koje se bave održavanjem i popravkom takvih mjerila i mjernih sustava
osobama koje se bave prodajom i nabavom takvih mjerila i mjernih sustava
projektantima na tom području
osobama koje se bave ovjeravanjem i pregledom takvih mjerila i mjernih sustava
Hrvatsko mjeriteljsko društvo, Berislavićeva 8, 10000 Zagreb

Tel: 01 4872 485

Faks: 01 4872 487

seminari@hmd.hr, www.hmd.hr