Hrvatsko društvo za zaštitu voda

Poziv na BRIDGE SMS seminar:

“Recent developments in flood forecasting systems and the Bandon Flood Forecasting System”

Predavač: Dr. Jan Verkade, Deltares, real-time hydrological forecasting expert
Datum: utorak, 20.3.2018., 12:00h
Lokacija: Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, dvorana 28A u prizemlju

Građevinski fakultet u Zagrebu je partner na EU FP7 znanstveno-istraživačkom projektu BRIDGE SMS koji je usmjeren na suradnju znanosti i gospodarstva (Marie Curie IAPP Programme). U sklopu projekta izrađen je prognostički hidrološki model za pilot područje sliva rijeke Bandon u Irskoj. Razvoj prognostičkog modela ostvaren je u suradnji s Deltares institutom iz Nizozemske. U sklopu suradnje s Deltares institutom organizirano je predavanje Dr. Jana Verkadea u Zagrebu.

Predavanje je:

“Recent developments in flood forecasting systems and the Bandon Flood Forecasting System” (predavanje je na engleskom)

Teme predavanja:

Trends and research in flood forecasting systems
DelftFEWS: platform, modules, operability, etc.
The Sava Flood Forecasting and Warning System
BRIDGE SMS: The Bandon Flood Forecasting System (Ireland)

Poziv i Info