Hrvatsko društvo za zaštitu voda

POSTANITE ČLAN HRVATSKOG DRUŠTVA ZA ZAŠTITU VODA

Hrvatsko društvo za zaštitu voda je strukovna, nevladina, neprofitna udruga koja okuplja znanstvenike, stručnjake i druge građane i pravne osobe koje se bave zaštitom voda te potiče njihovo aktivno sudjelovanje u očuvanju vodnih resursa za buduće naraštaje.

Organiziranjem znanstvenih i stručnih skupova, savjetovanja, seminara, rasprava o aktualnim pitanjima, obukom kadrova, sudjelovanjem u izradi propisa, planova, smjernica i drugih akata koji se odnose na zaštitu voda, sudjelovanjem u međunarodnim aktivnostima, objavljivanjem glasila i publikacija, Društvo je dalo značajan doprinos u unapređenju ove djelatnosti.

Obaveze preuzete kao uvjet za pristupanje EU zajednici, nova legislativa, neminovno prestrukturiranje i reorganizacija čitavog komunalnog sektora, planiranje i izvođenje zahtjevnih projekata postavlja pred Društvo nove zadatke. To se posebno odnosi na zahtjeve EU legislative koja naglašava ulogu javnosti i grupa građana u transparentosti i kontroli provedbe preuzetih obaveza.

Osim toga, Hrvatsko društvo za zaštitu voda je neprofitna udruga koja veći dio svojih troškova namiruje pojedinačnim i kolektivnim članarinama, a dio donacijama, naknadama za edukaciju, stručnim predstavljanjima te kotizacijama većih stručnih skupova.

Članarina

Individualna članarina za zaposlene pojedince iznosi 15,00 eura godišnje (nezaposleni, studenti i umirovljenici oslobođeni su plaćanja članarine).

Kolektivna članarina iznosi 265,00 eura godišnje, a prema mogućnostima i interesu pojedine organizacije i više (kao donacija društvu).

Što pokriva članarina?

INDIVIDUALNI ČLANOVI

 • Primaju besplatno 1 primjerak časopisa Glasnik, te obavijesti putem web stranice www.hdzv.hr
 • Redovito primaju pozive na sve stručne skupove i manifestacije  koje organizira HDZV (prisustvo većini skupova, stručnim predstavljanjima, okruglim stolovima je besplatno)
 • Primaju obavijesti o međunarodnim skupovima u organizaciji Svjetske organizacije za zaštitu voda (IWA), Europske organizacije za zaštitu voda (EWA), Njemačke organizacije za vode (DWA), UNESCO-IHE i drugim srodnim organizacijama s kojima održavamo bliske kontakte i suradnju
 • Kroz članstvo imaju mogućnost kontaktiranja i suradnje s vodećim svjetskim stručnjacima, specijalistima za pojedina područja
 • Sudjeluju u stručnim posjetima komunalnim i industrijskim uređajima za pročišćavanje, specijaliziranim sajmovima opreme te zaštićenim područjima u organizaciji HDZV
 • Imaju mogućnost sudjelovanja u praktičnoj edukaciji osoblja koje radi na uređajima za pročišćavanjeKOLEKTIVNI ČLANOVI (pored navedenog za individualne članove)

 • Putem HDZV zainteresirani kolektivni članovi dobivaju besplatne ulaznice za najveći međunarodni sajam opreme (IFAT) u Münchenu (cca 100 kom), koje uključuju prisustvovanje Specijaliziranoj konferenciji Europske udruge za vode (EWA-e).
 • Imaju mogućnost (uz poziv svim članovima HDZV) obaviti stručno predstavljanje i raspravu iz svog kruga djelovanja (uz odgovarajuću naknadu)
 • Imaju popust u oglašavanju od 15% (Glasnik)
 • Izradu i objavu sponzorirane reportaže o kolektivnom članu i njegovoj djelatnosti (uz odgovarajuću naknadu)
 • Organiziranje i vođenje konferencija za novinare (uz odgovarajuću naknadu) na kojima kolektivni članovi predstavljaju  medijima interesantne novosti u poslovanju kao i ostale vrste pomoći u kontaktima s medijima (savjetovanje, priprema priopćenja itd.)