default-logo

Od 1992. Društvo ima uspostavljenu samostalnu suradnju s EWPCA – današnja EWA (Europsko udruženje za vode).

DWA (Njemačkim udruženjem za vode, otpadne vode i otpad) Hrvatsko društvo za zaštitu voda ima potpisan memorandum o suradnji do kraja 2021. 

U radu TCC Danubius (Training and Competence Centre) centar za obuku i kompetentnost za sektor otpadnih voda u podunavskoj regiji, HDZV je uključeno od samog početka osnivanja te se danas nalazi u Savjetničkom vijeću centra.


Na slici: Potpisivanje novog Sporazuma o suradnji HDZV – DWA u sklopu IFATA 2016. J. Lohaus, M. Pavelić, O. Schaaf, I. Vidaković.