Hrvatsko društvo za zaštitu voda
Tags: , ,

Konferencija koja okuplja eksperte i stručne radnike iz šire regije Jugoistočne Europe i EU, predstavnike institucija vlasti, kao i nevladine organizacije, pokušati će odgovoriti na pitanje “Vode u BiH, gdje ste? Kako uspješno naprijed?”

Ovaj 3. po redu Kongres o vodama održat će se 11. i 12. svibnja u Sarajevu, BiH, u 7 tematskih cjelina:

  • Ublažavanje klimatskih promjena
  • Prilagođavanje klimatskim promjenama
  • Održivo korištenje i zaštita vodnih resursa, uključujući morske
  • Prijelaz na cirkularnu ekonomiju na području vodnog gospodarstva
  • Prevencija i kontrola zagađivanja
  • Zaštita i restauracija biodiverziteta i ekosistema i kreiranje javnog mišljenja
  • Upravljanje vodnim resursima i budući izazovi

Više informacija potražite u 1. pozivu.