default-logo

Aktivnost Hrvatskog društva za zaštitu voda je vrlo raznolika, od organizacije kongresa, savjetovanja, predavanja, stručnih tribina, izdavačke djelatnosti, informiranja članova o svim značajnim događanjima kod nas i u inozemstvu iz područja vodnog gospodarstva, legislative i novih tehnologija. Posebna pažnja i pomoć pruža se manjim sredinama i udrugama koji ne raspolažu dovoljno stručnim kadrom za rješavanje svojih problema.

 PREGLED DOSADAŠNJIH AKTIVNOSTI

 • Stručni seminar: Dinamička usporedba troškova (DCC) za izračun troškova životnog ciklusa (LCC) i odabir troškovno najisplativijih rješenja u vodoopskrbi i odvodnji, Zagreb, rujan, 2016.
 • 5. Konferencija o komunalnoj infrastrikturi, Dubrovnik, svibanj, 2016. – suorganizator
 • Predstavljanje Priručnika za tehničke voditelje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, Zagreb, travanj, 2016.
 • Stručni skup “Švicarsko-hrvatski vodnokomunalni program suradnje”, Zagreb, listopad, 2015.
 • Okrugli stol “O muljevima s UPOV nešto novo”, Zagreb, 2015.
 • 2. međunarodna konferencija o komunalnoj infrastrukturi, Zagreb, 10.07.2015. – suorganizator
 • 6. HRVATSKA KONFERENCIJA O VODAMA, Hrvatske vode na investicijskom valu, Opatija, 20.-23. svibnja 2015. – suorganizator
 • Okrugli stol “Obrada i odlaganje muljeva s uređaja za pročišćavanje otpadnih voda”, Zagreb, 2014.
 • Trening “Laboratorij za analizu otpadnih voda i kontrolu procesa”, Slavonski brod, 2014.
 • Stručno predavanje “Suvremene tehnologije za tretman i otpadnih voda i neugodnih mirisa” (ASIO), Zagreb, 2014.
 • Stručno predavanje “Tehnološka rješenja pročišćavanja otpadnih voda primjenom hidromehaničke opreme” (LOVECO), Zagreb, 2014.
 • Stručno predavanje “Kanalizacijske crpne stanice sa sabirnom komorom i separatorskim sustavom kao alternativa za snižavanje troškova i povećanje pouzdanosti u eksploataciji”, (TEHNOKOM), Zagreb, 2014.
 • Trening/radionica – edukacija i izmjena iskustava djelatnika UPOV-a, Našice, 2014.
 • Promocija knjige “Uređenje voda” prof.dr.sc. Ivana Šimunića, Zagreb, 2014.
 • Radionica “Gospodarenje oborinskim vodama, membranska obrada otpadnih voda, obrada muljeva”, Pazin, 2013.
 • GIS Seminar: “Primjena GIS-a kao alata za upravljanje kanalizacijskom mrežom i standardizirani protok podataka na različitim administrativnim razinama”, Zagreb, 2013.
 • III. međunarodna konferencija “Vode u osjetljivim i zaštićenim područjima”, Zagreb, 2013.
 • Okrugli stol “Voda za gradove: odgovor na urbani izazov”, Zagreb, 2011.
 • 5. HRVATSKA KONFERENCIJA O VODAMA – Hrvatske vode pred izazovom klimatskih promjena, Opatija 2011. – suorganizator
 • Hrvatsko-njemačka radionica za mlade stručnjake i donositelje odluka “Gospodarenje vodama orijentirano na vodne resurse – problemi i rješenja”, Zagreb, 2011.
 • Prezentacija hrvatsko-flamanskog projekta “Optimizacija obrade otpadnih voda pomoću ekoloških kriterija”, Split – Zagreb, 2010.
 • Okrugli stol “Zbrinjavanje otpadnih muljeva”, Zagreb, 2010.
 • Okrugli stol “Geotermalne vode Hrvatske”, Zagreb, 2010.
 • Obilježavanje i proslava 30. obljetnice rada Hrvatskog društva za zaštitu voda, Zagreb, 2009.
 • Konferencija “Suvremene metode odvodnje oborinskih voda urbanih sredina na priobalnom području”, Rijeka, 2009.
 • Seminar “Korozija i zaštite materijala u sustavima opskrbe pitkom vodom”, Zagreb, 2008.
 • Stručno-poslovni skup “Odvodnja otpadnih voda u starim priobalnim gradovima Hrvatske”, Dubrovnik, 2008
 • IV Kolokvij “Praktična iskustva iz rada i održavanja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda” – Zagreb, 2007.
 • Seminar „Uloga zaštite materijala u obradi otpadnih voda“, Zagreb, 2007.
 • II. međunarodna konferencija “Vode u zaštićenim područjima” – Dubrovnik, 2007.
 • 4. HRVATSKA KONFERENCIJA O VODAMA s međunarodnim sudjelovanjem – Hrvatske vode i Europska unija – izazovi i mogućnosti, Opatija, 2007.
 • 3. HRVATSKA KONFERENCIJA O VODAMA – Hrvatske vode u 21. Stoljeću, Osijek, 2003.
 • 2. HRVATSKA KONFERENCIJA O VODAMA – Hrvatske vode – Od Jadrana do Dunava, Dubrovnik, 1999.
 • Rad sekcija: Vodovoda i kanalizacija, upravljanje i rad uređaja za pročišćavanje, regionalna stručno-poslovna predstavljanja.
 • Brojna stručna predavanja, prezentacije i prikazi
 • Stručni izleti s razgledavanjem suvremenih uređaja i opreme: Austrija, Njemačka, Italija, Švicarska, Francuska, Danska, Nizozemska, Švedska, Mađarska i t.d.
 • Tribine o vodnom gospodarstvu: Bjelovar, Virovitica, Varaždin, Čakovec, Požega, Garešnica, Vinkovci i t.d.
 • Stručni skupovi o metodama i iskustvima u pročišćavanju otpadnih voda – Trakošćan, svake godine od 1993. do 1998.g.
 • I. međunarodna konferencija o zaštiti voda u nacionalnim parkovima i drugim zaštićenim područjima – Primošten 1996.
 • Međunarodni stručni skup «Zakonodavstvo u zaštiti voda» – Zagreb 1996.
 • 1. HRVATSKA KONFERENCIJA O VODAMA – Održivi razvoj i upravljanje vodama, Dubrovnik, 1995.
 • Znanstveni skup «Poljoprivreda i gospodarenje vodama» – Bizovačke toplice 1994
 • II. stručni skup sekcije vodovoda i kanalizacija – Umag 1994.
 • Stručni skup «Turizam i zaštita voda» – Rovinj 1993.
 • I. stručni skup sekcije vodovoda i kanalizacija – Krapinske toplice 1993.