Hrvatsko društvo za zaštitu voda

Prvi broj Glasnika izašao je u ožujku 2005. godine, a do danas su izdana ukupno 32 broja, zaključno s ožujkom 2018.

Za pristup PDF verzijama Glasnika, molimo obratite se na e-mail adresu hdzv@voda.hr.


Impressum:

HRVATSKO DRUŠTVO ZA ZAŠTITU VODA

Ulica grada Vukovara 220

10000 Zagreb

Telefon: 01/6307-303

Telefax: 01/6307-337

e-mail: hdzv@voda.hr