Hrvatsko društvo za zaštitu voda
Tags:

TÜV Croatia organizira seminar naziva “Primjena modela ugovora FIDIC u Hrvatskoj” koji će se održati 15.4.2016. u Zagrebu.

UKRATKO O SEMINARU
FIDIC Opći uvjeti ugovaranja trenutno su najčešći, ako ne i jedini, međunarodni standard ugovaranja za građevinske i inženjerske radove koji se koristi u Hrvatskoj. U posljednjih desetak i više godina uvedeni su u široku primjenu u projektima financiranim zajmovima međunarodnih financijskih organizacija (razvojnih banaka) te projekata sufinanciranih sredstvima predpristupnih fondova. Neke javne tvrtke i ustanove usvojile su FIDIC Opće uvjete ugovaranja i u tzv. domaćim javnim investicijama. Također, FIDIC Opći uvjeti ugovaranja danas postaju gotovo redovito korišten standard i u privatno financiranim projektima.

Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju, Hrvatska je stekla pravo korištenja kohezijskih i strukturnih fondova za sufinanciranje infrastrukturnih projekata. Prema sadašnjim saznanjima, zbog usvojene prakse i povoljnih iskustava proizašlih iz korištenja FIDIC Općih uvjeta, postoji značajan interes svih sudionika da se isti nastave i dalje koristiti.

CILJ
Cilj ovog seminara stjecanje praktičnih znanja za pripremu i provedbu ugovora po modelu FIDIC.

PROGRAM
1. Pravni okvir za ugovore u graditeljstvu
1.1. Izvori prava za ugovore;
1.2. Zakon o Obveznima odnosima;
1.3. Drugi propisi;
2. Opći uvjeti ugovora FIDIC
2.1. Što je FIDIC; Dokumenti koji izdaje FIDIC;
2.2. Karakteristike i struktura ugovora;
2.3. Primjena i prilagodba u Hrvatskoj;
3. Modeli općih uvjeta FIDIC
3.1. Crvena knjiga;
3.2. Žuta knjiga;
3.3. Srebrna i bijela knjiga;
4. Neke važne odredbe ugovora FIDIC
4.1. Važne odredbe;
4.2. Rješavanje sporova;
4.3. Primjeri iz prakse.

KOME JE SEMINAR NAMIJENJEN?
Seminar je namijenjen svima koji rade na projektima koji su regulirani FIDIC ugovorima, onima u pripremi i koji će ubuduće raditi na takvim projektima te svima zainteresiranima. UVJERENJE
Po završetku seminara polaznici dobivaju potvrdu (uvjerenje) o prisustvovanju. TRAJANJE
9.00 – 13.00 sati

PREDAVAČ
Dr.sc. Vladimir Skendrović, dipl.ing.građ.

Za sve dodatne informacije slobodno kontaktirajte:

TÜV Croatia d.o.o.
Savska 41
10 000 Zagreb
tel: 01-3668 345
fax: 01-3668 308
www.tuv-nord.com