Hrvatsko društvo za zaštitu voda

Poštovani članovi Hrvatskog društva za zaštitu voda,

izuzetna mi je čast i osobito zadovoljstvo pozdraviti vas i zahvaliti vam na početku mandata, u svoje ime, kao i u ime članova Vijeća HDZV-a u novom sazivu Društva, koje od 1979. godine nastavlja dugogodišnju tradiciju uspješnog djelovanja na području zaštite voda.

Obaveze preuzete kao uvjet za pristupanje EU zajednici, nova legislativa, neminovno prestrukturiranje i reorganizacija čitavog komunalnog sektora, planiranje i izvođenje zahtjevnih projekata postavlja pred Društvo nove zadatke. To se posebno odnosi na zahtjeve EU legislative koja naglašava ulogu javnosti i grupa građana u transparentosti i kontroli provedbe preuzetih obaveza.

HDZV je strukovna, nevladina, neprofitna udruga koja okuplja znanstvenike, stručnjake i druge građane i pravne osobe koje se bave zaštitom voda te potiče njihovo aktivno sudjelovanje u očuvanju vodnih resursa za buduće naraštaje.

HDZV veći dio svojih troškova namiruje pojedinačnim i kolektivnim članarinama, a dio donacijama, naknadama za edukaciju, stručnim predstavljanjima te kotizacijama većih stručnih skupova.

Organiziranjem znanstvenih i stručnih skupova, savjetovanja, seminara, rasprava o aktualnim pitanjima, obukom kadrova, sudjelovanjem u izradi propisa, planova, smjernica i drugih akata koji se odnose na zaštitu voda, sudjelovanjem u međunarodnim aktivnostima, objavljivanjem glasila i publikacija, Društvo je dalo značajan doprinos u unapređenju ove djelatnosti.

Potaknuti činjenicom da samo trudom i radom mogu biti ostvareni postavljeni ciljevi, pripremili smo ove stranice u želji da vam detaljnije predstavimo naše Društvo, područje i način rada, naše planove, kao  i mogućnosti zajedničke suradnje.

Pred nama je mnogo toga što možemo, želimo i smatramo da moramo učiniti, zato molim sve članice i članove da se aktivno uključe u rad Društva. Isto tako koristim priliku da vas pozovem da svakako popunte obrazac za ažuriranje podataka članstva Društva te molim one članove koji to još nisu učinili da podmire zaostale članarine iz proteklih godina.

Hvala svima koji su dio svog znanja i rada uložili u rad Hrvatskog društva za zaštitu voda.

S poštovanjem,

Predsjednica HDZV-a

dr. sc. Mara Pavelić