Hrvatsko društvo za zaštitu voda

Za većinu zemalja Podunavlja upravljanje otpadnim vodama je važan izazov za postizanje ciljeva zaštite vodnih resursa, posebice u kontekstu procesa pristupanja i usklađivanja s EU. Otprilike 22 milijuna stanovnika EU-a je bez pristupa toaleta. Međutim, Cilj 6 Ciljeva održivog razvoja naglašava obvezu zemalja u postizanju univerzalnog pristupa vodnim uslugama za sve građane do 2030. godine.

U tom kontekstu, pitanje osiguranja odgovarajućeg prikupljanja, pročišćavanja i zbrinjavanja otpadnih voda u ruralnim područjima često je zanemarena tema, koja se nalazi u pozadini upravljanja otpadnim vodama i zahtjevima usklađenosti mnogo većih aglomeracija u urbanim područjima. U mnogim područjima dunavske regije izgradnja odgovarajućih sustava za prikupljanje otpadnih voda i uređaja za pročišćavanje u malim ruralnim zajednicama zaostaje, s nedostatkom financijskih, tehničkih i kadrovskih resursa, ali i s nedostatkom svijesti o potrebi za istim u društvu.

Nadovezujući se na prethodni rad Svjetske banke u okviru Dunavskog programa za vodu i ICPDR-a na ovoj temi, cilj ove radionice je doprinijeti razumijevanju, podizanju svijesti, potencijalnim pristupima za prevladavanje ograničenja i stvaranju poticajnog okvira za održiva i decentralizirana rješenja za pročišćavanje otpadnih voda u ruralnim područjima.

Radionica će se usredotočiti na pitanja gospodarenja otpadnim vodama u malim aglomeracijama (ispod 2.000 ES-a), s naglaskom na decentraliziranim sustavima odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u ruralnim područjima, individualnim (IAS) i jeftinim rješenjima, a okupit će stručnjake, vladine predstavnike i predstavnike komunalnih službi, akademsku zajednicu, savjetnike i međunarodne institucije angažirane na području otpadnih voda u ruralnim dijelovima.

Radionica će se održati preko ZOOM platforme tijekom dva dana, 19. i 20. siječnja 2021.

Za sve dodatne informacije, molimo posjetite web stranicu radionice.

Ukoliko ste zainteresirani, molimo da se registrirate na ovoj poveznici.