Napravite account

*

*

*

*

*

*

Zaboravili ste lozinku?

*

Preuzimanja

PREZENTACIJE

 

16.09.2016. Zagreb: Stručni seminar: Dinamička usporedba troškova (DCC) za izračun troškova životnog ciklusa (LCC) i odabir troškovno najisplativijih rješenja u vodoopskrbi i odvodnji

Sažetak seminara:

dcc.jpg - 187.71 KB


12.09.2016. Ljubljana: Radionica - Energija iz biomase i ponova uporaba sporednih proizvoda u integralnom upravljanju vodama i muljem

Sve prezentacije možete preuzeti ovdje

 


Predstavljanje Priručnika za tehničke voditelje uređaja za pročičšćavanje otpadnih voda (12.04.2016.)

 

Prirucnik_UPOV.jpg - 91.15 KB     ACO-TCC transfer znanja DE-HR 2016.jpg - 76.04 KB

 

Prezentacija 1: Priručnik za tehničke voditelje uređaja za pročišćavanje (Doc.dr.sc. Siniša Širac)

Prezentacija 2: Novi trendovi separacije i obrade oborinskih voda u Njemačkoj (Edo Turković - ACO)

 


Stručni skup - Švicarsko-hrvatski vodnokomunalni program suradnje (22.10.2015.)

 

Vodnokomunalni_sektor_Page_1.jpg - 113.41 KB  SH_program_suradnje_Page_01.jpg - 187.21 KB  KH_Page_01.jpg - 119.78 KB  Roshard_Page_01.jpg - 194.97 KB  Landolt_Page_01.jpg - 129.48 KB  GF_Page_01.jpg - 65.88 KB

 

Prezentacija 1: Vodnokomunalni sektor u Republici Hrvatskoj (Dražen Kurečić)

Prezentacija 2: Švicarsko - Hrvatski program suradnje (Marko Veselčić)

Prezentacija 3: Kuster + Hager Ingenierburo AG

Prezentacija 4: ROSHARD AG

Prezentacija 5: LANDOLT

Prezentacija 6: +GF+

 


Okrugli stol "O muljevima s UPOV nešto novo" (22.09.2015.)

 Uvod_prezentacija_Page_1.jpg - 67.47 KB     PGO.jpg - 62.61 KB     Recikliranje_mulja_u_betonskoj_industriji_Page_01.jpg - 141.91 KB     Cambi_termalna_hidroliza_Page_02.jpg - 88.95 KB 

 

Prezentacija 1: Uvod u okrugli stol

Prezentacija 2: Novi Plan gospodarenja otpadom

Prezentacija 3: Recikliranje komunalnog mulja u betonskoj industriji

Prezentacija 4: CAMBI Termalna hidroliza 

  


 BROŠURE I VODIČI: 

    

Brošura Hrvatskih voda - Teritorijalne jedinice u upravljanju vodama

Vodič za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na nekretninama u Republici Hrvatskoj u provedbi projekata EU 

 


Zbornici radova hrvatskih konferencija o vodama:

6. Hrvatska konferencija o vodama - Hrvatske vode na investicijskom valu

5. Hrvatska konferencija o vodama - Hrvatske vode pred izazovom klimatskih promjena

4. Hrvatska konferencija o vodama - Hrvatske vode i Europska unija - Izazovi i mogućnosti

3. Hrvatska konferencija o vodama - Hrvatske vode u 21. stoljeću

2. Hrvatska konferencija o vodama - Hrvatske vode - Od Jadrana do Dunava 

1. Hrvatska konferencija o vodama - Održivi razvoj i upravljanje vodama - Knjiga 2

1. Hrvatska konferencija o vodama - Održivi razvoj i upravljanje vodama - Knjiga 1

 


  Zbornik radova "Vode u osjetljivim i zaštićenim područjima", Zagreb, 2013. (ENG)

 

 

 

 


 Zbornik radova "Suvremene metode odvodnje oborinskih voda urbanih sredina na obalnim    područjima", Rijeka,  2009.

 

 

 

 


 EDUKATIVNE BROŠURE ZA ŠKOLE (Prijevod na hrvatski jezik)

 

                              

 izvor: Savezno ministarstvo za okoliš, Njemačka

TOP