Hrvatsko društvo za zaštitu voda

Obavijest svim zainteresiranim sudionicima!

Na posljednjoj sjednici GO HHD-a i dijela članova Programsko-organizacijskog odbora je zaključeno da je, zbog trenutne situacije sa pandemijom i propisanim epidemiološkim mjerama, najprimjerenije planirani skup zaključiti promocijom pripremljenog e-izdanja Zbornika radova te da se tom prilikom otvori planirana izložba fotografija „Tragovi nanosa“, autora Zdenka Kereše.

Stoga Vas ovim putem obavještavamo da će se spomenuta događanja održati 20.11.2020. na Geotehničkom fakultetu u Varaždinu, sa početkom u 12 sati. Pozivamo zainteresirane kolegice i kolege, ukoliko su u mogućnosti, da osobno prisustvuju promociji uz primjerene epidemiološke mjere. Kako će se promocija elektroničkog izdanja zbornika radova održati u prisutnosti manjeg broja učesnika, osigurati će se mogućnost njenog praćenja putem video veze svim autorima i koautorima radova, prijavljenim sudionicima kao i predstavnicima institucija koje su poduprle skup, u koju svrhu ćemo Vam pravovremeno poslati pozivnicu za taj događaj.

Hvala svima na pomoći oko organizacije skupa i pripreme, po mnogim ocjenama, vrlo sadržajnog Zbornika s nizom vrlo kvalitetnih radova (https://www.bib.irb.hr/1061579) koji pokrivaju širok opseg tema vezanih uz problematiku nanosa i procese koji ga prate te će biti na raspolaganju svima onima koji se bave različitim aspektima pojavnosti nanosa. Posebno zahvaljujemo na pomoći Varaždinskoj županiji i Gradu Varaždinu, te našim suorganizatorima – Geotehničkom fakultetu, Hrvatskom društvu za odvodnju i navodnjavanje te Hrvatskom društvu za zaštitu voda.

Značajan dio zainteresiranih sudionika je uplatio troškove kotizacije, a neki i smještaja agenciji Lily Tours. Obzirom da zbog epidemioloških prilika nije moguće skup zaključiti na prvotno planirani način i sa svim ranije planiranim aktivnostima, svima onima koji su već uplatili biti će omogućen povrat sredstava uplate na način da se mailom jave agenciji Lily Tours (lily@lily-tours.com) i zatraže povrat. Iako su svi sudionici pripremnih aktivnosti koji su bili uključeni u Programsko-organizacijski odbor odradili sve aktivnosti potpuno volonterski, prilikom pripreme skupa i Zbornika bili su prisutni troškovi  vezani uz tehničku i grafičku pripremu, lekturu i slično. Stoga se mole sudionici skupa da prilikom traženja povrata navedu da li traže cjelovit povrat uplaćenih sredstava, ili je moguće da participiraju s 250 kn za pokriće dijela tako nastalih troškova. Isto tako, ukoliko neki od autora/koautora radova koji nisu uplatili kotizaciju imaju mogućnost da s uplatom spomenutih 250 kn pripomognu radu HHD-a i njegovim budućim aktivnostima,  mole se da se obrate agenciji Lily Tours (lily@lily-tours.com) i zatraže predračun za takvu participaciju koja ima karakter umanjenih troškova kotizacije.

Još jednom hvala svima Vama na učešću u pripremi našeg skupa o nanosu kao i sveukupnim aktivnostima Hrvatskog hidrološkog društva, uz želju da ova pandemijska vremena prebrodite sa što manje problema i sa što većim zadovoljstvom i uspjesima.

Za Programsko-organizacijski odbor:

Dijana Oskoruš, predsjednica programsko-organizacijskog odbora

Josip Rubinić, predsjednik HHD-a

Zdenko Kereša, član GO HHD-a i nositelj organizacijskih aktivnosti u Varaždinu

Ljiljana Čulek, agencija Lily – Tours