Hrvatsko društvo za zaštitu voda
Tags: , , ,

Od 18. – 20. listopada 2018. u Brelima održat će se znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem „HIDROLOGIJA U SLUŽBI ZAŠTITE I KORIŠTENJA VODA, TE SMANJIVANJA POPLAVNIH RIZIKA – Suvremeni trendovi i pristupi“.

Ovaj znanstveno-stručni skup organizira Hrvatsko hidrološko društvo (HHD) u suradnji s Hrvatskim društvom za zaštitu voda (HDZV) i Hrvatskim društvom za odvodnju i navodnjavanje (HDON).

Skup je orijentiran na razmatranje aktualnog stanja hidrološke problematike na području Hrvatske i njenog mogućeg razvoja, ali je otvoren i za regionalno okruženje s kojim dijeli slivno područje, kako na kršu tako i na slivovima rijeka kroz povezan utjecaj svih prekograničnih dionika zajedničkog prostora. U okviru programa predviđen je i terenski obilazak obližnjih imotskih krških fenomena, Crvenog i Modrog jezera, te na susjednom području BIH Blidinjskog jezera i akumulacije Buško blato.

Više informacija možete pronaći OVDJE

PRIJAVNICU (popunjenu za svaku osobu poimenično)
pošaljite najkasnije do 15.9.2018. na e-mail adresu:
lily@lily-tours.com