Hrvatsko društvo za zaštitu voda

7. Hrvatska konferencija o vodama s međunarodnim sudjelovanjem pod motom “Hrvatske vode u zaštiti okoliša i prirode” održat će se u Opatiji od 30. svibnja – 1. lipnja 2019.

Teme ovogodišnje konferencije su:

1.) Stanje voda i o vodi ovisnih ekosustava, hidrološki ekstremi i njihove posljedice, trendovi – padaline, kopnene površinske vode, podzemne vode, prijelazne vode i priobalno more,

2.) Sustavi uređenja i korištenja voda i zemljišta – stanje i razvojni projekti

3.) Sustavi javne vodoopsrkbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda – stanje i razvojni projekti

4.) Vodna politika, obrazovanje, vodnogospodarsko planiranje, međunarodna suradnja i sudjelovanje javnostiPRVA OBAVIJEST I POZIV NA SUDJELOVANJE