Hrvatsko društvo za zaštitu voda
Tags:

Ukoliko niste do sada stigli prijaviti prijavili rad za Prvi BiH Kongres o Vodama koji će se održati u Sarajevu od 27. – 28. listopada 2016, rok je produžen do 17. lipnja 2016., a rok za predaju sažetaka je produžen do 8. srpnja 2016.

Prvu obavijest možete preuzeti ovdje