Hrvatsko društvo za zaštitu voda

Javna prezentacija Uspostavnog istraživačkog projekta RESCUE koji se bavi recikliranjem komunalnog mulja s u betonskoj industriji održati će se u ponedjeljak 18.05.2015 od 16:30 – 17:30 na Građevinskom fakultetu, Kačićeva 26, Zagreb (velika predavaonica).

Projektom RESCUE istražuje se mogućnost i opravdanost ponovne upotrebe mulja s uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u betonskoj industriji. Konkretno, ispituje se ugradnja pepela, dobivenog spaljivanjem mulja, u cementni mort i beton. Cilj istraživanja je ispitivanje utjecaja različitih faktora poput temperature spaljivanja mulja, različitih vrijednosti vodocementnih omjera, ugradnje različitih udjela pepela kao zamjene za cement, dodatka drugih materijala i kemijskih dodataka u svrhu postizanja zadovoljavajućih svojstava cementnog morta i betona s ugrađenim pepelom i njihovog eventualnog poboljšanja, uz smanjeno korištenje prirodnih resursa.

Tijekom javne prezentacije projekta iznijet će se polazne osnove za provođenje istraživanja, opisat će se metodologija istraživanja te će se prikazati dosada postignuti rezultati uz usporedbu s rezultatima dosadašnjih istraživanja iz svjetske prakse.

Poziv