Hrvatsko društvo za zaštitu voda

Ministarstvo poljoprivrede je 30. travnja 2015. otvorilo javnu raspravu o Nacrtu Plana upravljanja vodnim područjima za razdoblje 2016. – 2021. 

Nacrt Plana je integralni dokument te sadrži pregled stanja voda, sustava praćenja stanja voda te program mjera za unaprjeđivanje stanja voda u Republici Hrvatskoj i postizanje ciljeva zaštite vodnog okoliša.Nacrt Plana također sadrži i mjere za smanjenje rizika od poplava.

Javna rasprava za Nacrt Plana će trajati 6 mjeseci i ovim putem pozivamo naše članove da sudjeluju svojim stavovima i komentarima.