Hrvatsko društvo za zaštitu voda

U listopadu 2022. godine EK je usvojila prijedlog revizije Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda. Ovaj prijedlog uključuje unaprijeđeno upravljanje sa zahtjevom za prikupljanje i izvješćivanje o ključnim pokazateljima uspješnosti, dostupnim javnosti i korisnicima upravitelja sustavom prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda, čime se povećava transparentnost pružanja usluga prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda.

OECD je surađivao s Glavnom upravom za okoliš pri EK kako bi razvio skup pokazatelja učinka za usluge prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda, kao potporu ovom zakonskom prijedlogu revidirane Direktive, te su objavili radnu verziju dokumenta Učinci javnih isporučitelja vodnih usluga.

Sve navedeno bit će tema OECD radionice u utorak, 31. siječnja 2023. godine od 09:00-13:00 h.

Glavna uprava za okoliš pri EK (DG ENV) domaćin je ovog događaja na kojem će se predstaviti prijedlog revidirane Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda, posebno u pogledu novih zahtjeva transparentnosti.

Svi zainteresirani mogu se prijaviti putem linka.