Hrvatsko društvo za zaštitu voda

9. – 10. LIPANJ 2016.

GRAND HOTEL 4 OPATIJSKA CVIJETA, OPATIJA

Nacrt Plana GO RH 2015. – 2021. stavljen je na javnu raspravu koja je trajala do 21.10.2015. U tijeku je priprema, ili je možda već i pripremljena konačna verzija Plana gospodarenja otpadom u Ministarstvu zaštite okoliša i prirode. Paralelno s tim donose se novi pravilnici (o ambalažnom otpadu, o odlaganju, o katalogu otpada, o nusproizvodima) i uredbe (uredba o komunalnom otpadu), a donošenje nekih tek se očekuje.

Izlaganja na skupu analizirat će neke od ključnih postavki, koje još uvijek svi spomenuti dokumenti ne rješavaju na nedvosmislen način:

1.Sustav gospodarenja otpadom u RH (centralizirani – decentralizirani) udovoljava li načelima održivog gospodarenja otpadom?

2.Postoje li jasna inženjerska analiza strukture, dometa, ključnih postavki (npr. procjene količina otpada u budućnosti), definiranje mogućih scenarija i izbora najboljeg/najboljih!

3.Što je temelj, i kako ga formulirati, za prijedlog sustava primjerenog stanju 2016., a funkcionalnog i za trideset godina – načini odvajanja, automatizacija, robotika?

4.Na kojim temeljima treba donositi odluke u sustavu prikupljanja otpada (od vrata do vrata, spremnici na cesti, zeleni otoci)?

5.Omogućava li sadašnji način provedbe postupaka jednaku šansu domaćim proizvođačima opreme?

6.Jasno definiranje i razgraničenje „običnih“, usklađenih i bioreaktorskih odlagališta, parametra za odlaganje mulja i komposta iz miješanog komunalnog otpada. Nameće se i pitanje integralnog gospodarenja otpadnim muljem i krutim otpadom?