Hrvatsko društvo za zaštitu voda

Hrvatska udruga stručnjaka zaštite prirode i okoliša (HUSZPO), organizira okrugli stol na temu Upravljanje vodama u kontekstu klimatskih promjena.

Okrugli stol će se održati 30. studenog 2016. godine u Hrvatskom novinarskom društvu (Perkovčeva 2, Zagreb), s početkom u 18 h.

Na okruglom stolu sudjeluju Sanja Barbalić, ravnateljica Zavoda za vodno gospodarstvo, Hrvatske vode; dr.sc. Branka Pivčević Novak, voditeljica Službe za održivi razvoj pri Ministarstvu zaštite okoliša i energetike te osobe ovlaštene za stručne poslove zaštite prirode i okoliša.

Molimo zainteresirane da potvrde svoj dolazak na e-mail huszpo@huszpo.hr

O okruglom stolu:

OKRUGLI STOL: Upravljanje vodama u kontekstu klimatskih promjena

Klimatske promjene utječu na integralno upravljanje vodama kako sa stanovišta raspoloživosti resursa tako i sa stanovišta korištenja voda u širem smislu. Utjecaj klimatskih promjena na hidrološki režim je, za sada, vrlo teško kvantificirati, odnosno razlučiti od utjecaja drugih antropogenih aktivnosti na slivovima (urbanizacija, obrana od poplava, neodgovarajuća tehnološka rješenja, dinamičan razvoj i sl.). Ipak, bez obzira na razlog, određene promjene se događaju te ukoliko se nastave, mogu dovesti u pitanje raspoloživost voda za različite namjene te održanje ekološke funkcije voda. Ovakva situacija nameće stroži okvir upravljanja vodama odnosno postavlja kao imperativ, dogovor o novim zajedničkim kriterijima i ciljevima održivog upravljanja vodama.

Na okruglom stolu predmetna će se tematika obraditi kroz slijedeće cjeline: upravljanje vodama i klimatske promjene; politika prilagodbe klimatskim promjenama; upravljanje vodama u kontekstu prilagodbe klimatskim promjenama te interpretacija klimatskih promjena u stručnim poslovima zaštite okoliša i prirode.