Hrvatsko društvo za zaštitu voda
Tags: , ,

IMG_3720.JPG - 1.96 MB16. rujna 2016. u Zagrebu zajedno sa Mađarskim društvom za otpadne vode organizirali smo edukativni seminar o metodi dinamičke usporedbe troškova (DCC) za izračun troškova životnog ciklusa (LCC) i odabira troškovno najisplativih rjeđenja u vodoopskrbi i odvodnji.

U uvodnom dijelu seminara, predsjednik Mađarskog društva (trenutni predsjednik Europskog udruženja za vode) Karoly Kovacs dao je pregled postupka pripreme i provedbe projekata, primjene pristupa životnog ciklusa i elemenata troškova životnog ciklusa. Pojasnio je metodu dinamičke usporedbe troškova, njezin opseg, ciljeve i područja primjene.

Glavni predavač Seminara bila je gđa. Ildiko Czegledi, predsjenica radne skupine o ekonomici vode Mađarskog društva. Kroz tri dijela, prezentirala je uz niz praktičnih primjera iz slijedećih tema:

1 dio: Akademska pozadinu DCC-a (dinamički pristup, pristup životnog ciklusa, realno razmišljanje), uloga vremenskog faktora, isplativosti troškova, LCC-a i održivosti. Parametri izračuna te osnovne matematičke procese.

2 dio: Izračun troškova životnog ciklusa, sadašnjih vrijednosti, godišnjih troškova i direktnih troškova.

3 dio: Usporedba sadašnjih vrijednosti i godišnjih troškova, analiza osjetljivosti, tipične situacije odlučivanja, uzorci, rasprava o primjerima iz prakse.

Za sve koji nisu bili ili se žele prisjetiti, ovdje možete preuzeti sažetak seminara (na engleskom jeziku).

dcc.jpg - 187.71 KB

Slike sa seminara pogledajte u galeriji