Hrvatsko društvo za zaštitu voda

U srijedu 15. siječnja Europski parlament odobrio je nove EU propise o javnoj nabavi i koncesijskim ugovorima koji će osigurati bolju kvalitetu i vrijednost za porezni novac u postupku javnih nabava. Inaće, javna nabava obuhvaća oko 18% BDP-a u EU!

Nova pravila olakšat će malim i srednjim tvrtkama da nude svoje usluge i uključit će strože odredbe za podizvođače radova.

Kraj najnižoj cijeni

Zahvaljujući novom kriteriju “ekonomski najpovoljnije ponude”, naglasak će se moći staviti na kvalitetu, zaštitu okoliša, socijalne aspekte ili inovacije, uzimajući i dalje u obzir cijenu i ciklus troškova nabave. Izvjestitelj Marc Tarabella izjavio je da će “novi kriteriji stati na kraj diktaturi najnižih cijena i staviti kvalitetu u središnji plan”.

Nove direktive

Direktive će stupiti na snagu 20 dana nakon objave u Službenom listu Europske unije. Nakon toga, države članice, znači i Hrvatska, imat će 24 mjeseci za provedbu odredbi o novim pravilima u nacionalno zakonodavstvo.