Hrvatsko društvo za zaštitu voda

Još par dana nas dijeli do roka za prijavu sažetaka za konferenciju “Prilagodljivost vodnog sektora” koja će se održati za vrijeme IFAT-a 2018.

Konferenciju organizira Europsko udruženje za vode (EWA) u suradnji s Japanskim udruženjem komunalaca (JSWA) i Water Environment Federation (WEF).

Više informacija pronađite na web stranici konferencije: www.resilience-conference2018.com