Hrvatsko društvo za zaštitu voda

Hrvatske vode razvile su moderan i interaktivan web preglednik prostornih podataka, namijenjen široj javnosti koji omogućava interaktivnu prezentaciju i analizu prostornih podataka na karti. Geoportal je razvijen u okviru projekta EstuarIS  (Središnji izvještajni sustav Hrvatskih voda), a podaci koji se mogu pretražiti ili pregledati su informativnog karaktera.

Podijeljeni su u tematske podskupine iz različitih područja djelatnosti Hrvatskih voda  – registar aglomeracija, prethodna procjena rizika od poplava, karte opasnosti od poplava, karte rizika od poplava, registar zaštićenih područja-područja posebne zaštite voda.

Prikazani podaci su i podaci iz planskih dokumenata vodnog gospodarstva. Geoportal omogućava pregled, preklapanje, analizu i dijeljenje prostornih podataka iz različitih izvornih sustava iz djelatnosti Hrvatskih voda.

Razvoj Geoportala Hrvatskih voda započeo je 2014. godine u okviru prve faze razvoja sveobuhvatnog izvještajnog sustava koji osigurava podršku upravljanju izvještajnim procesima i procesima značajnim za upravljanje vodama. Ovaj projekt nazvan je „CROW“ i trajao je od 2013. do 2015. godine. Nakon toga projekt mijenja naziv u EstuarIS, postaje sastavni dio informacijskog sustava Hrvatskih voda te se nastavlja dalje razvijati i prilagođavati. Već nakon puštanja u rad probne verzije Geoportala (sredinom 2015. godine), portal je ocijenjen kao kvalitetan alat i potencijal za svakodnevno korištenje u radu s prostornim podacima. U periodu od 2016. godine do danas, razvijeni su svi potrebni moduli za izvještavanje prema EU vodnim direktivama te je razvijen administratorski modul Geoportala i alocirana potrebna hardverska infrastruktura za objavu Geportala Hrvatskih voda prema javnosti.

 

Više informacija možete pronaći ovdje.

Upute za korištenje mogu se pronaći na poveznici Korisnički priručnik.

 

izvor: Hrvatske vode