Hrvatsko društvo za zaštitu voda

Novi rok za prijavu sažetaka na konferenciju koja će se održati u sklopu IFAT 2018 (15. do 18. svibnja 2018.) u München je 16. listopad 2017.

Podjsećamo, konferenciju “Prilagodljivost vodnog sektora” organizira Europsko udruženje za vode (EWA) u suradnji s Japanskim udruženjem komunalaca (JSWA) i Water Environment Federation (WEF).

Više informacija pronađite na web stranici konferencije: www.resilience-conference2018.com