Hrvatsko društvo za zaštitu voda

Dana 28. veljače 2023. godine u punoj dvorani Josipa Jurja Strossmayera u poslovnoj zgradi Hrvatskih voda u Zagrebu, pod organizacijom Hrvatskog društva za zaštitu voda u suradnji s Veleposlanstvom Republike Slovenije u Zagrebu i Veleposlanstvom Države Izrael uz potporu Hrvatskih voda i Zbornicom komunalnega gospodarstva Republike Slovenije, uspješno je održana prezentacija hrvatsko-slovensko-izraelske vodnokomunalne suradnje.

Uspostava sustava optimizacije rada i kontrole kvalitete održavanja kao rezultat najsuvremenijeg sustava za brzo i masovno otkrivanje curenja vode i upravljanje gubicima u vodoopskrbnim sustavima provodit će se na razini cijele Hrvatske. Nositelj projekta je državno tijelo nadležno za provedbu politike u području opskrbe pitkom vodom. Izravne koristi imat će nositelj projekta, operateri sustava vodoopskrbe i stanovnici te, posljedično Vlada Republike Hrvatske.

Cilj projekta je uspostaviti učinkovit sustav za poboljšanje učinkovitosti svih javnih službi uključenih u osiguranje sigurne i pouzdane vodoopskrbe, kao i brzo i masovno otkrivanje curenja vode i upravljanje gubicima vode u vodoopskrbnim sustavima, što će omogućiti značajno brže lociranje mjesta curenja vode, povećanje broja otkrivenih mjesta curenja vode (i pozadinskih curenja) te smanjenje troškova detekcije mjesta curenja i troškova upravljanja i održavanja vodoopskrbnih sustava, što će također rezultirati energetskom i kadrovskom održivošću navedenih usluga.

Ovako dobiveni podaci i informacije također se koriste za što optimalnije i prije svega učinkovitije donošenje odluka o korištenju sredstava (određivanje prioriteta) za redovno i investicijsko održavanje te planiranje novih ulaganja u komunalnu (vodovod i odvodnja) i protupoplavnu infrastrukturu (nasipi i brane), i konačno se sa ovim pristupom očekuje direktni i najbrži učinak na sam ekosustav zbog manjeg opterećenja vodnih resursa, energetske učinkovitosti smanjenjem štetnih emisija u ekosustav (CO2) i povećane otpornosti na klimatske promjene.

Sve navedeno glavne su odrednice projekta „Uspostava sustava optimizacije rada i kontrole kvalitete upravljanja, te brze i masovne detekcije curenja vode – upravljanje gubicima vode u vodoopskrbnim sustavima, sustavima odvodnje, na protupoplavnim nasipima i branama s mogućnošću proširenja na detekciju vlažnosti tla u blizini kritične infrastrukture Republike Hrvatske“ koji je bio povod za organizaciju ove suradnje.

Nakon uvodnih riječi predsjednice Hrvatskog društva za zaštitu voda, dr. sc. Mare Pavelić, generalnog direktora Hrvatskih voda, g. Zorana Đurokovića te Nj. Eks. Gašpera Dovžana, Veleposlanika Republike Slovenije, prezentaciju stanja vodnog sektora u Izraelu je održao njegov Veleposlanik, Nj. Eks. Gary Koren.

Za sam kraj održana je prezentacija Slovensko-izraelskog poslovnog kluba o digitalnoj komunalnoj infrastrukturi koju su držali g. Boštjan Kočar i dr. sc. Danko Markovinović sa Sveučilišta Sjever.