Hrvatsko društvo za zaštitu voda

OKRUGLI STOL na temu: Novi izazovi u kontekstu usvajanja Plana gospodarenja otpadom 2016.-2022. održat će se 8. srpnja 2016. (petak) u velikoj dvorani Novinarskog doma (Perkovčeva 2, Zagreb).

Prema najavama iz Ministarstva okoliša i prirode, unaprijeđeni sustav gospodarenja otpadom bit će ekonomski i ekološki održiviji od aktualnog sustava koji se temelji na velikim centrima za gospodarenje otpadom te će spriječiti povećanje cijena odvoza otpada za građane RH.

Ključne mjere nacrta novog Plana gospodarenja otpadom 2016.-2022. (PGO) su kućno kompostiranje, centri za ponovnu uporabu i gradnja većeg broja reciklažnih centara sa sortirnicama i kompostištima, što se temelji na konceptu kružnog gospodarstva u kojemu se vrijedne sirovine iz otpada ponovno iskorištavaju umjesto da završavaju na odlagalištima. Osim što će se na taj način omogućiti ispunjenje zadanih EU ciljeva recikliranja, donošenje Plana uvjet je za korištenje 475 milijuna eura koji su Hrvatskoj na raspolaganju za projekte zaštite okoliša kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Može li se otpad zbrinuti bez CGO? Što s već izgrađenima CGO Kaštijun i Marišćina? Kolika će biti cijena recikliranih proizvoda? Što će biti s otpadom koji nije kvalitetan reciklat? Informirajte se iz prve ruke o navedenim temama te Vašim sudjelovanjem pridonesite raspravi u cilju što boljeg artikuliranja spomenute problematike te pronalaska optimalnih rješenja usklađenih s EU direktivama i u korist građana RH! Poziv je upućen predstavnicima relevantnih ministarstava, Hrvatskoga sabora, Europskog parlamenta, udrugama, komunalnim tvrtkama, jedinicama lokalnih samouprava, dobavljačima tehnologija, znanstveno-istraživačkoj zajednici, a očekuje se dolazak brojnih medija te mnogih drugih ključnih dionika.

Sudjelovanje je bez naknade!

Molimo najaviti sudjelovanje na info@komunal.hr, a više informacija možete dobiti na 01/6329-111.

Časopis KOMUNAL