Hrvatsko društvo za zaštitu voda

vodic_prirodne_mjere.JPG - 55.00 KBVodič je razvijen u sklopu “Natural Water Retention Measures” pilot projekta koji financira Opća uprava za okoliš Europske komisije. Interes za prirodne mjere zadržavanja voda postaje sve veći zbog višestrukih prednosti koje takve mjere mogu isporučiti dok istovremeno doprinose postizanju ciljeva različitih EU politika i direktiva uključujući između ostalog: Okvirnu direktivo o vodama, Direktivu o poplavama, Strategiju EU-a za biološki raznolikost, Akciju EU-a na nestašice vode i suše i EU strategiju o prilagodbi klimatskim promjenama.

Vodič na hrvatskom jeziku možete preuzeti ovdje:

http://www.nwrm.eu/guide-hr/