Hrvatsko društvo za zaštitu voda

logo.png - 4.88 KB

SVJETSKI DAN VODA 2016. – VODA I ZAPOSLENOST

Prenosimo Vam priopćenje za tisak koju je pripremilo Europsko udruženje za vode (EWA) povodom nadolazećeg svjetskog dana voda 2016:

 

HENNEF, 17. ožujka 2016. – Europsko udruženje za vode koristi ovogodišnji Svjetski dan voda da skrene pozornost na povezanost između vode i zaposlenosti. Svjetski dan voda je pokrenuo UN Water kako bi javnost imala priliku naučiti više o pitanjima povezanima s vodom, razgovarati o temi vode i nešto poduzeti.

Slogan ovogodišnjeg Svjetskog dana voda VODA I ZAPOSLENOST osvještava pitanje karijere unutar vodnog sektora. U skladu s Okvirnom direktivom o vodama (Direktiva 2000/60/EZ), „voda nije kao drugi komercijalni proizvodi, već naslijeđe koje treba zaštititi“. U trenutnoj situaciji kad je to „naslijeđe“ tek u ograničenom opsegu (i u pogledu količina i u pogledu kvalitete) dostupno svima, a potrebe sve više rastu, predsjednik EWA-e Károly Kovács (Mađarska) ističe da, kako bi se to „naslijeđe“ osiguralo, a time i razvila i održala infrastruktura, potrebna je interdisciplinarna radna snaga, a popis je dug: stručnjaci za vodoopskrbu i odvodnju, donositelji politika i odluka odgovorni za vodne usluge, upravitelji javnih ili privatnih pružatelja usluga i radnici u vodno-komunalnom sektoru u lokalnim jedinicama, kao i mnogi drugi.

Europska stručna i tehnička znanja o pitanjima vode su dobro poznata i priznata i izvan Europe. S aspekta dionika, „Voda i zaposlenost“ također znači da se ta znanja pretvaraju u stvaran i nov izvor radnih mjesta ne samo za operatore, već i za čitav vodni sektor. EWA se također obvezala pružati podršku mladima, tako da bi interdisciplinarna radna snaga mogla značiti i dobro obučene i visoko kvalificirane stručnjake, kako bi voda kao prirodni resurs bila dostupna i budućim generacijama.

Okvirnom direktivom o vodama 2015. godina je određena kao rok za postizanje dobrog ekološkog stanja. Promatrajući trenutno stanje, čaša je – ovisno o gledištu – ili napola puna ili napola prazna. Zahvaljujući učinkovitom dijalogu među državama članicama EU-a, došlo je općenitog poboljšanja, no put prema ostvarivanju ciljeva je još uvijek težak. Proces pročišćavanja otpadnih voda od potrošača u kućanstvima, trgovini i industriji, da ni ne spominjemo odvodnju oborinskih voda koji je danas važniji nego ikad, sprečava širenje bolesti i epidemija. William Philips Dunbar, rođen 1863. godine, prema kojemu je nazvana Dunbarova medalja koju svake dvije godine povodom sajma IFAT dodjeljuje EWA, bio je preteča urbane odvodnje, a time i „kum“ pročišćavanja voda kakvo danas poznajemo. U međuvremenu se mnogo toga poboljšalo. Danas građevine javne vodoopskrbe i odvodnje ne samo da pročišćavaju vodu, već se iz nusproizvoda iz tih građevina proizvodi „obnovljiva energija“. Vodu kao prirodni resurs treba ponovno koristiti na način tzv. kružnog gospodarstva. Reciklirana se voda može koristiti kao dugoročno rješenje za upravljanje vodnim resursima i kao dodatan izvor lokalne vodoopskrbe. Zbog današnjih naprednih tehnoloških procesa, otpadna se voda pretvara u oporabljive materijale, grijanje i energiju. Dakle, sektor otpadnih voda još uvijek je i bit će zanimljiv poslodavac s velikim potencijalom za postojeće i buduće struke.

Veza između vode i zaposlenosti ne samo da podrazumijeva izvršavanje profesionalnog zadatka, već uključuje i javnu dobrobit, zaštitu okoliša i očuvanje prirodnih resursa, što je zadatak koji treba ispuniti za postojeće i buduće generacije.

EWA vodni sektor danas smatra svestranim i stabilnim poslodavcem. A što se izgleda za budućnosti tiče, vodni sektor će nesumnjivo promijeniti stvari!

Europsko udruženje za vode (EWA) je neovisna nevladina i neprofitna udruga koja promiče održivo i poboljšano upravljanje čitavim vodnim ciklusom, a time i okolišem u cjelini.

EWA je jedno od najvećih strukovnih udruženja u Europi koje pokriva čitav vodni ciklus, kao i opskrbu vodom i odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, kao i otpad iz procesa pročišćavanja vode. Članice su joj brojne europske države: većina država članica Europske unije, kao i Norveška i Švicarska. Danas EWA uključuje 23 vodeće europske strukovne organizacije pojedinih članica, od kojih svaka predstavlja stručnjake i tehničare iz društava za vodoopskrbu i odvodnju, akademske zajednice, pružatelja tehnologija, konzultanata i izvođača, lokalnih vlasti i regulatora. EWA ima i sve veći broj poslovnih članova: firme i poduzeća, instituti ili udruge. EWA na taj način predstavlja oko 50.000 profesionalaca i stručnjaka koji rade na području upravljanja vodama i okolišem.

Ovo priopćenje za tisak dostupno je i na mrežnoj stranici www.EWA-online.eu

Za sadržaj su odgovorni: Glavni tajnik EWA-e Dipl.-Ing. Johannes Lohaus *
Ured za tisak: Boryana Dimitrova * EWA – European Water Association e. V. *
Theodor-Heuss-Allee 17 * 53773 Hennef, Deutschland * Tel (02242) 872-110 * Fax (02242) 872-135 * Internet: www.EWA-online.eu