Hrvatsko društvo za zaštitu voda
Tags: ,

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda grada Gospića (5200 ES) doveden je u funkcionalno stanje, uspješno je prošao probni rad i uhodavanje te se komunalne otpadne vode Gospića pročišćavaju sukladno zakonskim propisima. Pročišćavanje otpadnih voda mješovitog kanalizacijskog sustava grada Gospića provodi se u dva stupnja, mehanički i biološki.

Tehnički pregled u svrhu izdavanja uporabne dozvole obavljen je 14. svibnja 2015.

Povodom puštanja u rad gradskog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda poziva se zainteresirana javnost – građani i udruge na DANE OTVORENIH VRATA koji će se održati na lokaciji uređaja za pročišćavanje 19. i 26. lipnja 2015. od 9 do 12 sati.

Ovom prigodom na lokaciji uređaja će zaposlenici Usluge d.o.o. i predstavnici izvođača radova zainteresiranoj javnosti prezentirati i objasniti rad pojedinih linija uređaja i kompletan proces pročišćavanja otpadnih voda.