Hrvatsko društvo za zaštitu voda

U punoj dvorani Josipa Jurja Strossmayera u poslovnoj zgradi Hrvatskih voda 23. ožujka 2022. godine uspješno je održana prezentacija “Studije ocjene i praćenja učinkovitosti provedbe projekta izgradnje kanalizacijske mreže i analize učinkovitosti rada uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Gradu Poreču“.

Republika Hrvatska do 2023. godine treba u zaštitu okoliša uložiti velika financijska sredstva kako bi se uskladila s europskim standardima na tom području. Opterećeni s društvenim nestabilnostima i klimatskim promjenama suočeni smo s teškom zadaćom da se takva ulaganja ostvare.

Već nekoliko godina u Hrvatskoj se provodi niz značajnih aktivnosti na implementaciji vodno-komunalnih direktiva EU. Predmetne aktivnosti prati i izrada Programa kojim se utvrđuje okvir za ulaganja u izgradnju komunalnih vodnih građevina. Jedna od najzahtjevnijih aktivnosti u pripremi i provedbi Programa je svakako priprema i provedba EU projekata.

Jedan od njih je i projekt „Sustav odvodnje i uređaji za pročišćavanje otpadnih voda Grada Poreča“ koji s ukupnom vrijednošću od preko 500 mil. kn predstavlja jedno od najvećih ulaganja u javni sektor u Hrvatskoj.

Projekt je 2013. godine odobren za sufinanciranje putem Strukturnih i investicijskih fondova Europske unije, a njegovi ciljevi su:

  • Stvoriti pretpostavke dugoročne zaštite okoliša radi daljnjeg razvoja turističkog gospodarstva i podizanja kvalitete života domaćeg stanovništva,
  • Iznaći najmodernija tehnička rješenja u obradi otpadnih voda koja su u stanju pratiti velike oscilacije sezonskog dotoka otpadnih voda,
  • Primijeniti tehnološka rješenja koja će omogućiti ponovno korištenje pročišćene vode i obrađenog mulja,
  • Eliminirati mogućnost zagađenja podzemnih voda kao posljedicu infiltracije kanalizacijskih voda iz septičkih jama,
  • Postići usklađenost sa EU Direktivama.

Zbog činjenica da sustav odvodnje te uređaji za pročišćavanje otpadnih voda u projektu moraju zadovoljiti sve propisane uvjete te sve postojeće i buduće potrebe, bilo je potrebno izraditi dodatnu komplementarnu studiju u svrhu poboljšanog razumijevanje uvjeta rada, međuutjecaja i učinkovitosti integralnog sustava u različitim uvjetima.

Realizacija Studije, čiji je ugovor potpisan 19.07.2018., povjerena je iskusnom međunarodnom znanstveno-inženjerskom konzorciju. Nositelj projekta je projektno društvo PRONING DHI iz Zagreba uz sudjelovanje instituta IHE Delft Foundation Nizozemska, IMDC Belgija, Instituta Ruđer Bošković i Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u Zagrebu.

Drugi dio prezentacije bio je posvećen stručnom dijelu, konkretno temama modeliranja sustava javne odvodnje, UPOV-a i mora, koje su detaljnije elaborirali nositelji projekta dr.sc. Damir Brđanović sa suradnicima uz moderiranje doc.dr.sc. Siniše Širca.

Nadamo se da će ova jedinstvena Studija biti pozitivan primjer uspješne suradnje znanstvene, stručne i tehničke zajednice kojima je zajednički cilj, između ostalog, promidžba visokokvalitetnog kadra itekako sposobnog za provođenje kompleksnih analiza, modeliranja i izrada ovakvih vrijednih studija s kojima se rijetko koja članica EU može pohvaliti.

Materijali s prezentacije su dostupni u sekciji “Preuzimanja”, a o velikom interesu svjedoči i HTV-ov video isječak.