Hrvatsko društvo za zaštitu voda

3. prosinca 2014. organizirali smo Okrugli stol na temu “Obrada i odlaganje muljeva s uređaja za pročišćavanje otpadnih voda”. Aktualnost teme dokazao je velik odaziv od 80 sudionika a i interesantna izlaganja te rasprava u kojima su tijekom 3 sata izneseni mnogi prijedlozi.

Tokom rasprave također je predloženo je da se u okviru HDZV-a formira stručno tijelo koje će pratiti ovu problematiku, te analizirati praktične aspekte primjene dosada  donesene legislative. Surađujući s nadležnim ministarstvima i agencijama, kao savjetodavno tijelo vijeće bi moglo pomoći u pripremi izmjena, dopuna te donošenja novih propisa i strategija.