Hrvatsko društvo za zaštitu voda

Dobre vijesti dolaze iz Kigalija, Ruanda!

Projekt smanjenja gubitaka vode u gradu Musoma u Tanzaniji, u kojem je sudjelovao i član Vijeća HDZV-a, ekspert u domeni vodnih gubitaka, g. Jurica Kovač, prepoznat je kao jedan od 20 uspješnih primjera dobre prakse na svjetskom nivou za 2023. godinu!

Pored g. Kovača, na projektu je sudjelovala i hrvatska tvrtka Smart Aqua d.o.o. koja je bila odgovorna za implementaciju aplikacije za digitalizaciju podataka i korištenje GIS-a u oblaku.

Climate Smart Utilities Recognition Programme, kao jedan od programa IWA-e, nudi izvanrednu priliku za predstavljanje aktivnosti međunarodnoj publici s težnjom za postizanjem klimatski pametnog vodnog sektora.

Prvo izdanje programa IWA Climate Smart Utilities Recognition Programme pokrenuto je 2022. Drugo izdanje 2023. održalo se na kongresu IWA Water and Development Congress & Exhibition od 10. do 14. prosinca 2023. u Kigaliju, Ruanda. Izdanje za 2023. imalo je poseban fokus na zemlje u razvoju koje nastoje podići svijest o koracima koje poduzimaju komunalna poduzeća koja rade u izazovnim uvjetima kako bi odgovorila na klimatske promjene.

Ovom inicijativom nastoji se prepoznati ambiciozna i inovativna komunalna poduzeća u zemljama u razvoju koja su predvodnici vodnokomunalnog sektora s niskim udjelom ugljika, prihvaćajući promjene potrebne za prilagodbu i ublažavanje klimatskih promjena uz podizanje svijesti među građanima i industriji, angažiranje regulatora i poticanje drugih komunalnih poduzeća da poduzmu mjere.

Više informacija može se pronaći ovdje.

Čestitamo Jurici Kovaču!