Hrvatsko društvo za zaštitu voda

7. i 08. ožujka 2019. u kongresnoj dvorani zagrebačkog velesajma, održat će se 8. Savjetovanje o slivu rijeke Save – aktualna problematika.

Cilj 8. Savjetovanja je kontinuirano upoznavanje stručne i šire javnosti s realizacijom Projekt uređenja sliva rijeke Save; Zbrinjavanjem otpada u slivu rijeke Save; Klimatskim promjenama u slivu rijeke Save; i Uređajima za pročišćavanje otpadnih voda u slivu rijeke Save te dosadašnjom realizacijom projekata, kako bi se utvrdile smjernice daljnjih aktivnosti.

Više informacija možete naći ovdje

8. Savjetovanje o Savi – Aktualna problematika

DNEVNI RED

Prvi dan (Četvrtak, 07.03.2019.)

11:30 – 12:15

Registracija

12:15 – 13:00

Otvaranje i pozdravi

13:00 – 13:20

Međunarodna komisija za sliv rijeke Save

Dragan Zeljko

13:20 – 13:40

Strategija upravljanja vodama u Hrvatskoj 2016 – 2021

Danko Biondić

13:40 – 14:00

Status i perspektive programa Zagreb na Savi

Irena Ratković Malbaša

14:00 – 14:20

Hidroelektrana Mokrice

Boštjan Pišotek i Goran Mandžuka

14:20 – 14:40

Obrana od poplava grada Karlovca, uređenje ustave Brodarci, kanala KUPA – KUPA, retencija Kupčina, zaštita okoliša

Danko Biondić i Željko Tusić

14:40 – 15:00

Obrana od poplava grada Zagreba, uređenje sliva rijeke Save od granice sa Slovenijom do Siska, posebno preljeva Jankomir i kanala do Odranskog polja

Danko Biondić i Željko Tusić

15:00 – 15:20

Strategija upravljanja vodama Federacije Bosne i Hercegovine – Uloga i aktivnosti Fonda za zaštitu okoliša FBiH u oblasti zaštite voda

Sanja Bosiljčić Pandur

15:20 – 16:30

RUČAK

Drugi dan (Petak, 08.03.2019.)

09:00 – 09:20

Uređaji za pročišćavanje otpadnih voda u Sloveniji

09:20 – 09:40

Uređaji za pročišćavanje otpadnih voda u Hrvatskoj

09:40 – 10:00

Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Bijeljini

Darko Mitrić i Ivana Stanišić

10:00 – 10:20

Problematika u Srbiji

10:20 – 10:40

Problematiku zbrinjavanja otpada u slivu rijeke Save

Viktor Simončić

10:40 – 11:00

Zbrinjavanje komunalnog otpada i muljeva u slivu rijeke Save

Viktor Simončić

11:00 – 12:00

PAUZA ZA KAVU

12:00 – 12:20

Primjer iz Slovenije

12:20 – 12:40

Centri za gospodarenje otpadom sa osvrtom na budući CGO Zagreb

Maja Feketić

12:40 – 13:00

Metoda zbrinjavanja TEHNIX

Đuro Horvat

13:00 – 13:20

Upravljanje otpadom u slivu rijeke Save u BiH: postojeće stanje i izazovi.

Violeta Janković

13:20 – 13:40

Upravljanje otpada u gradovima u slivu rijeke Save u Srbiji

Gordana Perović

13:40 – 14:40

Završna diskusija, zaključci i zatvaranje savjetovanja

14:40 – 16:00

SVEČANI RUČAK

Fakultativno

12:00 – 14:40

Obilazak Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Zagreba ZOV